Kälksport för alla

2019-12-02

Fogelsta stöttar projektet "Kälksport för alla", som drivs tack vare Svenska Spel och RF:s satsning Framåtfonden. Ett projekt som syftar till att få fler barn, unga och vuxna i rörelse genom att lättare kunna erbjuda fler möjligheten att testa på kälksport. 

Genom sponsring av släpvagnar från Fogelsta finns två mobila enheter fyllda med allt material som behövs för att arrangera en prova-på dag, en träning eller en tävling. Släpvagnarna är möjliga för skolor, föreningar, företag eller andra organisationer att kostnadsfritt låna för att kunna erbjuda kälkåkning. Ett släp finns stationerat längs Norrlandskusten och ett i Stockholmsområdet.

Målet är att skapa en uppsökande verksamhet där fler ska få möjlighet att uppleva snöglädje på kälke.

- För oss på Fogelsta är barn och ungas möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull fritid viktigt. Vi ser fram emot en fin vinter med många kälksportare ute i backarna, säger Anders Horvath Marketing & Online Manager på Brenderup Group. 


Du kan läsa mer om samarbetet och "Kälksport för alla" här.