ÄNDRING AV TOTALVIKT PÅ SLÄPVAGN

De flesta släpvagnar går det att ändra totalvikten på. Undantag kan vara om släpvagnen har varit i trafik längre än 10 år, dock gäller det endast höjning av totalvikt.

För att få hjälp med att ändra släpvagnens totalvikt, kontakta din närmaste återförsäljare som kan ge dig ett kostnadsförslag och mer information om processen. Ändring av totalvikt innebär en avgift och reservdelar på släpvagnen kan behöva att ändras för att vagnen ska godkännas.

 

Här hittar du din närmaste återförsäljare!