SÅ SÄKRAR DU LASTEN

  • Se till att släpet är kopplat på bilen när du lastar.
  • Last på öppet flak måste täckas ovanifrån.
  • Använd ett lastnät för att säkra lasten.
  • Eller använd ett kapellock för att säkra lasten. Tyngre gods måste säkras så att det inte kan förflytta sig.
  • Väljer du att säkra med spännband fästs de i släpets bindöglor eller bindkrokar.
  • Akta så spännbanden inte skaver mot skarpa kanter.
  • Tänk på luftkraften som skapas när du kör. En last som inte är ordentligt säkrad kan bli en fara.