SÅ KOPPLAR DU DITT SLÄP

  • Fäst säkerhetsvajern runt dragkroken. Säkerhetsvajern ska fästas i bilen om vajern är utrustad med en karbinhake.
  • Placera kulhandsken över dragkroken.
  • Sänk ner kulhandsken över dragkroken.
  • Säkerställ att handtaget på kulkopplingen har fällts ner och att markören ändras. Markören på sidan är en förslitningsmarkör som anger om kulkopplingen är sliten.
  • Veva ner stödhjulet och kontrollera att släpet sitter fast på bilen.
  • Dra upp stödhjulet och justera klämfästet.
  • Se till att stödhjulet sitter fast ordentligt och så högt upp att det inte kan rotera.
  • Anslut släpets el-kontakt.
  • Kontrollera att belysningen fungerar.